Exhibitions

KONKURS ZA IZLAGANJE U GALERIJI ART FOR ALL 2022

Galerija savremene umetnosti Art For All raspisuje konkurs za održavanje samostalnih, grupnih i autorskih izložbi iz oblasti likovnih i primenjenih umetnosti u 2022.godini u prostoru galerije ul.Kralja Petra 4a, Beograd. Konkurs traje od 25. decembra 2021. do 31. januara 2022. godine. Konkurs se odnosi na osam (8) termina za izlaganje u 2022. Godini .Termin za svaku pojedinačnu izložbu je deset (10) dana.

Konkurs traje od 25. decembra 2021. do 31. januara 2022. godine.

Konkurs se odnosi na osam (8) termina za izlaganje u 2022. Godini .Termin za svaku pojedinačnu izložbu je deset (10) dana.

KONKURSNI MATERIJAL TREBA DA SADRŽI:

 1. Opis projekta kojim se konkuriše (do 300 reči)
 2. CV sa kontaktom
 3. vizuelnu i drugu dokumentaciju / do 10 reprodukcija/ilustracija projekta kojim se konkuriše.

Sav materijal se snima ili na CD ili DVD ( ukoliko se šalje poštom ili donosi lično) ili se šalje link gde je sav materijal u jednom ZIP folderu ( Wetransfer). Propratni e-mail sa linkom na kome se nalazi sav potreban materijal se šalje na e-mail konkurs.artforall@gmail.com

Dokumentacija koja se podnosi lično ,može se predati svakog radnog dana , od 12 do 19 časova u galeriji Art For All , Kralja Petra 4a, Beograd .Rezultati konkursa biće objavljeni do 20.02.2022. godine

Nakon završetka konkursa, svi učesnici na konkursu koji su dobili termine će biti obavešteni lično. Umetnički savet galerije Art For All nije u obavezi da daje obrazloženja odluka. Konkursni materijal se ne vraća.

Uslovi izlaganja:

Svi autori čije izložbe Umetnički savet galerije Art For All uvrsti u program u obavezi su da uplate kotizaciju za organizovanje izložbe u skladu sa ugovorom o međusobnim pravima i obavezama. Naknada iznosi 48.000,00 dinara.

Po završetku konkursa I proglašenju izabranih izlagača sklapa se ugovor o saradnji I prilikom sklapanja ugovora uplaćuje se 30 % od iznosa naknade , ostatak najkasnije dve nedelje od dodeljenog termina.

GALERIJA ART FOR ALL OBEZBEĐUJE:

 • galerijski prostor
 • PR aktivnost (objava izložbe putem naše mailing liste i društvenih mreža: Facebook event, , Instagram)
 • osnovne alate zapostavku izložbe
 • koktel za otvaranje izložbe
 • štampani materijal (katalog- brošura tiraž /100 kom i poster /3 komada).

IZLAGAČ OBEZBEĐUJE:

 • transport radova
 • postavku radova
 • svu dodatnu opremu i tehničku podršku koju ne obezbeđuje galerija
 • putni trošak i smeštaj
 • štampani materijal (katalog- brošura tiraž /100 kom i poster /3 komada).
 • rastavljanje, pakovanje i odnošenje radova na kraju izložbe i vraćanje prostora u prvobitno stanje
 • fotografije, tekstove I pripremu za štampu

Umetnički savet galerije Art for All:

 • Marija Milošević, osnivač galerije , magistar psihologije
 • Vesna Ristovski, magistar vajarstva
 • Jasmina Aleksić, vizualni umetnik grafičar
 • Ivana Zdravković, kustos
 • Nebojša Pilipović, likovni umetnik

Ana Golović “Internal Jeopardy”

The solo exhibition of the artist Ana Golović “Internal Jeopardy” in the Art For All…

March 1, 2022 - March 24, 2022
Gala International Symposium of Contemporary Art

“Gala International Symposium of Contemporary Art”, 2020. ,which, in addition to artists from Serbia, also…